Έρχονται αλλαγές στο Facebook….

Ο επικεφαλής του Facebook έκανε λόγο για έξι αρχές οι οποίες αφορούν:

  • Τη δυνατότητα να μπορεί ένας χρήστης να επικοινωνεί χωρίς κάποιος να τον «παρακολουθεί» (private interactions)
  • Την κρυπτογράφηση των δεδομένων σε όλο το φάσμα της εμπειρίας που έχει κανείς μέσα στο Facebook
  • Τη δυνατότητα διαγραφής δεδομένων που έχει δημοσιεύσει ένας χρήστης (reduced permanence)
  • Την ασφάλεια, έτσι ώστε όλοι οι χρήστες να αισθάνονται ότι είναι ασφαλείς
  • Τη δυνατότητα διαλειτουργικότητας μεταξύ των εφαρμογών που έχει το Facebook, στις οποίες περιλαμβάνονται πέραν του ίδιου του Facebook, το Instragram, το Messenger και το WhatsApp
  • Την ασφαλή αποθήκευση δεδομένων, τα οποία δεν θα μπορεί να «υποκλέψει» κανείς, συμπεριλαμβανομένων κρατικών αρχών αλλά και του ίδιου του Facebook.

πηγή: cnn.gr

Μενού