Όροι χρήσης

 1. Η bytelogic διατηρεί μισθωμένο server στα μεγαλύτερα datacenters της Ευρώπης για την φιλοξενία των ιστοσελίδων που δημιουργεί.
 2. Ο πελάτης λαμβάνει αν το επιθυμεί όλους τους κωδικούς διαχείρισης του χώρου φιλοξενίας του.
 3. Ο πελάτης συμφωνεί ότι δεν θα προβαίνει σε ενέργειες, που δεν γνωρίζει τα αποτελέσματά τους εκ των προτέρων. Η δωρεάν τεχνική υποστήριξη των υπηρεσιών φιλοξενίας, δεν καλύπτει δυσλειτουργίες που προέρχονται από δική του υπαιτιότητα.
 4. Ο χώρος φιλοξενίας διατίθεται για την παρουσίαση ιστοσελίδων και όχι το διαμοιρασμό αρχείων προς τρίτους (Warez, ftp servers)
 5. Ο πελάτης που διακινεί πληροφορίες μέσω του διαδικτύου, αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την όποια ευθύνη απορρέει από την πράξη του, και πρέπει να έχει υπόψη του ότι η Bytelogic, λόγω του όγκου των πληροφοριών, δεν αξιολογεί, δεν διορθώνει, δεν λογοκρίνει, όπως επίσης και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε δική του ενέργεια.
 6. Ο πελάτης συμφωνεί ότι απαγορεύεται η χρήση των υπηρεσιών φιλοξενίας ιστοσελίδων, για την άμεση ή έμμεση μετάδοση, προώθηση ή μεταφορά περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, αγενές, προκαλεί ή παραβιάζει τα δικαιώματα ατόμου, συνόλου, νόμου, όρου ή συμφωνητικού.
 7. Ο πελάτης συμφωνεί ότι απαγορεύεται να προωθεί προϊόν ή παράνομη δραστηριότητα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 8. Ο πελάτης συμφωνεί ότι απαγορεύεται να διατηρεί κακόβουλα αρχεία, προγράμματα ή τμήματα κώδικα που είναι σχεδιασμένα να ελέγχουν, καταστρέφουν ή να περιορίζουν τη λειτουργία λογισμικού ή υλικού.
 9. Μοναδικός κριτής του αν και κατά πόσον οι σελίδες που τοποθέτησε ο χρήστης εμπίπτουν σε μια από τις παραπάνω κατηγορίες είναι μόνον η Bytelogic που έχει το δικαίωμα να διαγράφει χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, αν το θεωρήσει αναγκαίο, λογαριασμούς χρηστών που παραβιάζουν τους παραπάνω όρους.
 10. Η Bytelogic δεν φέρει καμία ευθύνη από την διαγραφή, μεταποίηση ή καταστροφή αρχείων που έχουν τοποθετηθεί στους servers της εταιρίας καθώς και για την διακοπή παροχής της υπηρεσίας λόγω ατυχημάτων ή αστοχίας υλικού. Σε περίπτωση ατυχήματος ή αστοχίας υλικού, η Bytelogic οφείλει να καταβάλει τις μέγιστες προσπάθειες ώστε να επανέλθει η ομαλή λειτουργία του συστήματος και να συνεχιστεί η παροχή των υπηρεσιών προς τους χρήστες.
 11. Χρήση πόρων
  Ο πελάτης συμφωνεί με τους ακόλουθους όρους:
  + Να κάνει λογική χρήση των πόρων του server που φιλοξενείται.
  + Να μην εκτελεί αρχεία όπως IRC, chat, .exe κλπ . Απαγορεύεται ρητά η χρήση irc bot και chatrooms.
  + Να μην εκτελεί εφαρμογές torrent, file-sharing & peer-to-peer. Απαγορεύεται η φιλοξενία διακινούμενων αρχείων στο δίκτυο της bytelogic.
  + Να μην εκτελεί gaming servers.
  + Να μην εκτελεί προγράμματα που «τρέχουν» στο υπόβαθρο του συστήματος.
  + Να μη διαπράττει παράνομη χρήση, όπως spamming, brute forcing, hacking, dos attacking και άλλες παράνομες ενέργειες. Spamming, είναι η μαζική αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων σε πολλούς παραλήπτες χωρίς την θέλησή τους. Σε περίπτωση διαμαρτυρίας για spamming, η bytelogic διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την λειτουργία του λογαριασμού από τον οποίο προκλήθηκε η αποστολή των μηνυμάτων μέχρι να διερευνηθεί το συμβάν, και ο πελάτης να δώσει τις ανάλογες εξηγήσεις. Η bytelogic διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίζει πότε μια ενέργεια του πελάτη θεωρείται ως «spamming».
 12. Αντίγραφα ασφαλείας (backup)
  + Η bytelogic δημιουργεί καθημερινά αντίγραφα ασφαλείας και τα διατηρεί για 14 ημέρες.
  + Η bytelogic δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που το αντίγραφο ασφαλείας των αρχείων και βάσεων δεδομένων το οποίο παίρνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα δεν είναι ενημερωμένο ή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
  + Η bytelogic δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά (οικονομική ή άλλης φύσεως) που προκύπτει από την αδυναμία συστημάτων hardware ή software. Ο πελάτης δεσμεύεται ότι δεν θα έχει κανενός είδους αξιώσεις πέρα από την ανάκτηση αντιγράφων ασφαλείας (backup), τα οποία είναι υποχρεωμένη να διατηρεί η bytelogic σε δικό της σύστημα. Η bytelogic έχει το δικαίωμα να διαγράψει τα δεδομένα των πελατών (αρχεία, βάσεις, email κλπ) μετά την λήξη της περιόδου φιλοξενίας και δεν έχει καμία υποχρέωση διατήρησης ή επαναφοράς αντιγράφου.
Μενού